неделя, 23 януари 2011 г.

Колокация co-location

Колокация (co-location) това е разполагане на собствен сървър на клиента в технологичен център.

Услугата дава възможност за безпроблемно достигане до информацията от страна на клиенти и партньори. Предимството на услугата е, че спестява високите разходи за изграждане на собствен оборудван технически център и заедно с това гарантира непрекъснато наблюдение и поддръжка на оборудването от висококвалифицирани специалисти.


Предимства на Колокация

Най-голямото предимство на колокация са разходите за трафик. Например, на ниска цена ограничени бизнес трафик DSL линия обикновено струва около $ 150 до $ 200, но на същата цена или по-малко на един сървър могат да бъдат поставени в център, което осигурява по-високи скорости на трафик и по-добре тези уволнения по отношение на мрежовите връзки.
Колокация на съоръженията имат по-добра защита от токови прекъсвания, по-мощни UPS и генератори. За пример - в случай на аварии и прекъсване на токоподаването - USP ите гарантират непрекъсваемост на сървърите.

Вашият сървър се съхранява и поддържа в защитена среда.
Предстагат се услуги и за поддържане и управление на ресурси - срещу допълнително заплащане